Date : 11 december, 2018

Anna Werntoft har varit anställd på Stratiteq i åtta år och sedan 2012 fungerat som bolagets VD.

I samband med lansering av strategin för 2019-2021 har Anna meddelat styrelsen att hon vill lämna sitt uppdrag våren 2019 – för att ge plats åt en ny VD att leda bolagets fortsatta utveckling.

Stratiteqs styrelse har påbörjat rekryteringen av VD, vilket görs i samarbete med rekryteringsföretaget Trust.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ahlkvist, styrelseordförande
johan.ahlkvist@stratiteq.com
0765-26 98 01