Vi välkomnar Niklas Inde som affärskonsult inom vårt affärsområde Analytics. Han har tidigare arbetat på Eon sompythonutvecklare.                   Där arbetade han med allt från att bygga algoritmer som hittar felfungerande fjärrvärmeanläggningar till att utveckla web-api:er mot
olika databaser och visualisering av stora dataset.

Niklas har en bakgrund inom matematik och numerisk analys och har läst 3 år vid Lunds Universitet.På fritiden åker han gärna wakeboard            på Skåne Wakepark eller simtränar på Högevallsbadet i Lund.

Varmt välkommen Niklas!