Author Archives : Magnus Särnevång

VD-byte på Stratiteq

Date : 11 december, 2018

Anna Werntoft har varit anställd på Stratiteq i åtta år och sedan 2012 fungerat som bolagets VD.

I samband med lansering av strategin för 2019-2021 har Anna meddelat styrelsen att hon vill lämna sitt uppdrag våren 2019 – för att ge plats åt en ny VD att leda bolagets fortsatta utveckling.

Stratiteqs styrelse har påbörjat rekryteringen av VD, vilket görs i samarbete med rekryteringsföretaget Trust.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ahlkvist, styrelseordförande
johan.ahlkvist@stratiteq.com
0765-26 98 01


Stratiteq på nästa etapp med Skånetrafiken – för kollektivtrafik i världsklass

Date : 8 oktober, 2018

Stratiteq har ingått ett nytt samarbetsavtal med Skånetrafiken gällande vidareutveckling av de IT-plattformar och molntjänster som ligger till grund för det nya biljett- och försäljningssystemet. Avtalet avser perioden september 2018 – december 2019 och är värt ca 35 MSEK.

Bland kommande funktioner kan nämnas ID-baserat resande; nya betalningssätt som exempelvis Swish; länsöverskridande resor; engelska som alternativspråk samt att företag och organisationer enkelt kan erbjuda sina anställda att resa kollektivt.

Det nya biljett- och försäljningssystemet utgör en central del i Skånetrafikens sammanhållande kanalstrategi med syfte att förenkla resandet. Via en app kan kunden köpa biljetter baserat på personliga zoner. Den första versionen av lösningen – som implementerades 2017 – utvecklades på mindre än tolv månader, vilket var möjligt med ett agilt arbetssätt och en molnbaserad systemmiljö.

”Vi är mycket glada att fortsätta utveckla framtidens nya biljett- och försäljningssystem med nya efterfrågade funktioner tillsammans med Stratiteq. Samarbetet har fungerat mycket bra så här långt tack vare att Stratiteq har hög kompetens både vad gäller affärsstrategi, digital transformation och komplex mjukvaruutveckling” säger Camilla Bunke, Försäljningschef på Skånetrafiken.

En molnbaserade systemmiljö innebär låga driftskostnader och kort ledtid vid lansering av nya erbjudanden. Systemet gör det även möjligt att öka samverkan med trafikhuvudmän i andra län.

Microsoft Sverige AB utsåg Stratiteq till årets partner 2017 för ”Bästa digitala kundtransformation” – genom utvecklingen av Skånetrafikens nya biljett- och försäljningssystem baserat på Microsoft Azure.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Werntoft
VD, Stratiteq Sweden AB
070-591 94 99
anna.werntoft@stratiteq.com

Camilla Bunke
Försäljningschef, Skånetrafiken
0768-89 05 65
camilla.bunke@skanetrafiken.se

Stratiteq utvecklar företag och organisationer i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande. Erbjudandet består av affärsinnovation, kundunik mjukvara, anpassade standardplattformar och effekthemtagning inom Customer Lifecycle Management, Modern Workplace och Insights & Analytics. Stratiteq grundades 2004 och har idag 115 medarbetare med kontor i Malmö och Stockholm. 2017 uppgick omsättningen till 140 Mkr. Några av kunderna är Fitness24Seven, Höganäs, Region Skåne, Securitas, Skånetrafiken och Vattenfall. stratiteq.com/press

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 165 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. skanetrafiken.se


Att göra agilt eller att vara agil

Date : 17 augusti, 2018

Det är lätt att glömma bort det agila manifestet och bara köra på. Man går igenom dagen med standup, sprintplanering, demo och retrospektiv, men man funderar inte så mycket på om man bara gör agilt eller om vi också är agila.

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

När vi har stand up meeting, pratar var och en till teamet som helhet, eller är det bara en rapportering av timmar till projektledaren? Är vi slavar under vårt projektledningsverktyg, matar vi in timmar för att verktyget behöver det eller för att timmarna hjälper oss att utveckla det bästa systemet?

Ibland är dokumentation till stor hjälp. Särskilt när det gäller någon sorts överlämning, inom projektet eller att vi producerat ett API som någon annan skall konsumera. Jag har skrivit dokumentation som ingen någonsin kommer läsa, bara för att projektet haft det som krav på sig. Enligt Lean, är inte det enbart waste?

Jag hade en gammal kollega som ombads att skriva ett sådant dokument. Han plitade ut en innehållsförteckning och fyllde rubrikerna med Lorem Ipsum-text, och påstod att det aldrig upptäcktes. Det kanske upptäcktes den dag han lämnat projektet och de behövde veta det som fanns i hans huvud.

Det är så viktigt att både vi och kunden känner att vi gör projektet tillsammans, att vi sitter i samma båt. Inte att beställaren skickar iväg oss på en resa och frågar 6 månader senare ifall vi kom fram. Systemutveckling skall vara ett partnerskap mellan beställare och leverantör där man känner att man får en ömsesidig förståelse för vilka utmaningar den andre står inför. Det är alltid då det blir bäst resultat.

När allt kommer till kritan måste man ändå fråga sig ifall våra standup meetings, sprintar, product backlog och retrospektiv gör oss mer agila. Hjälper de oss att hantera förändringar i kraven eller förändringar i förutsättningarna för projektet? eller är det bara ”going through the motions”.


Creating the needed capabilities to boost business innovation

Creating the needed capabilities to boost business innovation
Date : 5 juli, 2018

Innovation does not come from itself. Especially not Business Innovation. Many companies devote a smaller or bigger part of their budget to R&D and innovation – but almost always includes developing new products or technologies. In this fast-moving, digital and disruptive world, I believe it’s crucial for our future success to also invest in Business innovation! Discovering unmet customer needs, developing value propositions incorporated into new business models. In my opinion, this investment and strategic work mainly takes place in either start-ups or enterprises. Middle-sized companies tend to be very focused on operations here and now, lacking both the skills, resources and time to devote to more strategic and explorative business development processes.

In his latest blogpost, Alexander Osterwalder nicely illustrates the four key factors needed to be successful in business innovation:

Osterwalder emphasizes that you need to allocate money – preferably 10% of your R&D budget – and manage the money as a Venture Capital firm would; a portfolio of innovation projects. Aligned with the strategy, the directions you want to explore. Some will fail, some will be ok and some might even be your next future cash cow.

Innovation doesn’t happen by itself or by just investing money. It requires time, dedication and empowerment. Leaders should dedicate at least 20% of their time to business innovation, Osterwalder continues. Not interfering with the process, but sharing visions, strategic direction and empowering the team. This is a way to emphasize the importance off innovation in an organization.

As Osterwalder puts it, ”innovation is not done on a Friday afternoon”. People need to be able to dedicate time and resources to truly explore, test and develop new ideas. The right skillset must be available and a combination of seniority and youth can turn ideas to workable business approaches. This process must be supported by the proper processes and incentives – measuring success on other KPIs than the ongoing business.

I’ve conducted numerous workshops with mid-sized companies and in every occasion we have found embryos to new, potentially very interesting business opportunities. Unfortunately, in most cases, there has been no organization, skillset, process or resources available to continue to explore these ideas and turn them into possible future opportunities. How do we get management to realize the importance of investing in business innovation? How do we increase a sense of urgency, that cuts through the feeling of security and ”fat and happy”? How do we help managers and boards to understand that exploring new ideas, even if they might be competing with current business, should be a vital part of the company’s operations as much as other functions? How do YOU address these questions in your company?

Personally, I take comfort in Osterwalder’s blogpost. He meets and discusses these questions with top brand and enterprises all over the world and it’s apparent that not even on those levels, it’s a given that business innovation is a natural part of R&D. Let’s hope that we, by highlighting and discussing the issues more and more can get some actions!


Are you getting ready to start your strategy process for 2019? Let’s try something new!

Date : 26 juni, 2018

It’s that time of the year. First half of 2018 is almost done and we are all getting ready to enter the vacation mode. I hope you’ve had a tremendous year so far! Maybe you’ve exceeded your targets, managed to win that prestigious customer, hired some brilliant people and the future is looking oh so bright! Or, maybe you have experienced a sudden break, lost some precious customers to competitors (maybe even to solutions in adjacent areas), realised that your offering is not hitting home as much as it used to and the people you have on board lack some skills that are increasingly important.

Which ever situation you are in – we are all most likely starting to look at 2019 and the strategy process coming up during the autumn. If you’d like to try a different approach, I recommend looking at the Business Model Canvas and Value Proposition Canvas. The canvas will help you address all the above questions and more in a new manor. You will be collaborating and visualizing what you discuss in a way that increases mutual understanding, provides structure, customer focus and offers new insights. And you will have fun while doing so!

If you’d like to look closer at questions like:

  • how are the trends surrounding my business affecting my business model, offerings, skills and organisation?
  • how can I improve/change my go-to-markets strategy and what new positions can I take?
  • how can better understand my customer and end-user to ensure that I’m helping them solve their jobs better than my competitors are?
  • how can digital solutions improve how we internally collaborate and increase efficiency?
  • how can digital solutions improve my customer experiences, develop new services and new revenue streams?
  • how do we need to change to be better positioned for the future challenges?
  • how do other businesses and industries tackle the same questions and can we learn from them to excel in other industries?

Then why don’t you give me a call at +46 766 447008 or send me an email at kim.hedberg@stratiteq.com and let’s make your strategy process for 2019 one of the best!