Ett samarbete med MECA

Samlad bild ger bilexperten bättre styrning

MECA-koncernen levererar bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning till kunder i såväl Sverige som Norge. Med över 500 bilverkstäder anslutna till sitt verkstadskoncept behövde företaget skapa en gemensam plattform för all kundinformation. Tillsammans med Stratiteq har en ny CRM-lösning byggts upp för att stödja ett mer strukturerat arbetssätt inom allt från marknadsföring och försäljning till hantering av de utbildningar som MECA bedriver.

Informationen fångas upp tidigare i säljprocessen och alla uppgifter runt kontakten följer med in i systemet när en kundrelation så småningom etableras.

Peter Persson

IT-chef, MECA

Varför Stratiteq?

– Vi kände till deras utvecklingsmetodik och visste att de kunde hjälpa oss med både projektledning och implementering. Dessutom hade vi hört att de lyckats bra med liknande system hos andra företag, säger Peter Persson, IT-chef på MECA.


Utmaningen

Det har hänt en del sedan Malmö Bildetaljer AB grundades som lokal grossist i Malmö 1967. I dag heter företaget MECA och har vuxit till en koncern med verksamhet på ett 80-tal orter i både Sverige och Norge. Det senaste decenniets snabba tillväxt har inneburit nya utmaningar när det gäller styrning och uppföljning av säljkårens arbete.

  Vi ville skapa en 360-gradersvy över våra kunder, för att kunna dela information, samarbeta på ett eff ektivare sätt och bygga upp en historik kring alla relationer vi haft med olika företag, säger MECA Sveriges VD, Dick Mughal.

MECA jobbar inte bara med enskilda reservdelsorder om allt från tändstift till torkarblad, utan har genom åren byggt upp ett koncept där verkstäder ansluter sig till koncernen i en avtalsform kallad MECA Car Service. Det innebär smidiga leveranser från MECA:s skandinaviska distributionsnät, och ställer krav på att verkstädernas mekaniker genomgått MECA:s kurser för att bli certifierade.

  Vår verksamhet handlar allt mer om tjänster runtomkring produkterna vi levererar – framför allt teknisk support, utbildning och ett aff ärssystem skräddarsytt för bilverkstädernas behov. Även dessa aktiviteter ville vi kunna hålla ordning på i ett gemensamt system tillgängligt för alla, säger Jörgen Carlsson, CRM-ansvarig på MECA.


Lösningen

Säljkårens individuella arbetssätt, med Excel-ark och liknande dokument spridda på olika datorer, ersattes av ett företagsövergripande system baserat på Microsoft Dynamics CRM (Customer Relationship Management).

  Vi har byggt ett stöd för hela processen från identifi ering av aff ärsmöjligheter till service och löpande kontakter med kunder.

Med CRM har MECA fått ett instrument för att överblicka affärsläget och styra verksamheten på ett helt annat sätt än tidigare, säger Odd Torell, projektledare på Stratiteq.

Lösningen är integrerad med MECA:s befintliga aff ärssystem, för generering av kundinformation, och med företagets webbshop, varifrån priser och produktinformation hämtas. Från början låg tonvikten vid försäljningsdelen i CRMsystemet, men successivt har användningen utökats till att även omfatta aktiviteter inom marknadsföring, utbildning och kundsupport.

  Det finns en väldig mångsidighet och flexibilitet i lösningen. En och samma grundmotor är anpassad till vitt skilda behov inom företaget, men med samma höga detaljeringsnivå på informationen. På sikt bygger vi upp en erfarenhetsbank, där vi exempelvis kan följa upp vanligt förekommande frågor och tekniska problem, säger Jörgen Carlsson.


Resultatet

Med informationen i CRM-systemet som bas går det att skräddarsy erbjudanden efter olika kunders önskemål och behov. Återkommande supportärenden kan till exempel resultera i en ny utbildning för utvalda verkstäder. Kursupplägg och utskick av inbjudningar drivs också från CRM-systemet, och kan liksom marknadskampanjer och analyser eff ektiviseras med hjälp av automatiserade flöden.

Men de nya möjligheterna begränsar sig inte till redan befintliga kunder.

  Nu kan vi bearbeta prospekts på ett helt annat sätt. Informationen fångas upp tidigare i säljprocessen och alla uppgifter runt kontakten följer med in i systemet när en kundrelation så småningom etableras, säger IT-chef Peter Persson.

  Dessutom har vi blivit av med en hel del dubbelarbete i och med att en kund registreras en gång för alla, och sedan blir tillgänglig för olika delar av företaget via CRM-systemet, påpekar Jörgen Carlsson.

MECA grundades som lokal grossist i Malmö 1967. Är en ledande aktör på den skandinaviska eftermarknaden för bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning. Driver verkstadskonceptet Meca Car Service med drygt 500 anslutna bilverkstäder i Sverige och Norge. Omsätter runt 1,5 miljarder kronor per år och har cirka 600 anställda.

Kontaktperson

Per Malmsten

Per Malmsten

Business Developer

076-526 98 02

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

7 + 2 =