Support och vidareutveckling

Projektet är slut. Nu börjar det.

Säkerställ tillgänglighet och förbättra lösningen med QASE – en tjänst för support och vidareutveckling.

Vi erbjuder tre olika abonnemang för support och vidareutveckling. Abonnemangen bygger på ett baserbjudande (Basic) som är gemensamt för samtliga abonnemangstyper.

I Basic ingår grundläggande tjänster för support. För Professional och Enterprise tillkommer tjänster för vidareutveckling.

Abonnemangen kan kompletteras med tilläggstjänster efter behov.

Detta kostar när ett system står still, annars vore investeringen inte relevant.

 • Att få hjälp snabbt är viktigt
 • Avgör hur snabbt användarna är igång igen

En verksamhet och ett system som inte vidareutvecklas kommer långsiktigt ”dö”.

 • Ständiga förbättringar är kritiskt
 • Ett etablerat förvaltningsarbete behövs

Abonnemang

Tjänster

Supportteam

Ett supportteam med erforderlig kompetens att hantera ärenden för lösningen sätts samman.

Stratiteq ansvarar för att rätt kompetens finns tillgänglig för att kunna ge support enligt överenskomna servicegrader.

Ärendehantering

Hantering av ärenden gällande den överenskomna lösningen. Ett ärende kategoriseras som incident, supportfråga eller tjänsteförfrågan.

Incident

Omfattar händelser som avviker från levererad normal funktionalitet i ett system – som orsakar, eller kan orsaka, avbrott eller störning. Stratiteq ansvarar för att så fort som möjligt åtgärda incidenten och återställa systemet till normalläge.

Supportfråga

Frågor från användare som rör användning av systemet. Inkomna frågor från Super Users påbörjas inom avtalad servicegrad.

Tjänsteförfrågan

Formell begäran från Super User om att få en tjänst utförd – som exempelvis att nollställa ett lösenord, lägga upp en ny användare etc. Tjänster som ingår i avtalet specificeras i en separat tjänstekatalog.

Tillgänglighet

Supportorganisationen är tillgänglig helgfria vardagar 8:00 – 17:00 med undantag för Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton.

Registrering av ärenden kan ske 365/24/7.

Servicegrad

Eskalering av ärenden görs via telefon, utöver registrering via kundportalen. SLA tiden innebär att ett ärende påbörjas inom angiven tid.

SLA-8

Standard | 8 tim | Ingår i avtalet

SLA-4

Kritiskt | 4 tim | 4 000 kr/ärende

SLA-2

Affärskritiskt | 2 tim | 8 000 kr/ärende

Super Users

Personer hos kunden som fungerar som användarstöd samt kan utföra enklare felsökning och konfiguration.

Super Users hanterar First Line Support och är kontaktpersoner till Stratiteq.

Basic 2 Super Users

Professional5 Super Users

Enterprise10 Super Users

Kundportal
 • Enkel registrering av ärenden
 • Möjlighet att följa öppna och analysera stängda ärenden
 • Effektiv kommunikation med Stratiteqs supportteam
 • Endast för namngivna Super Users
Solution Manager

Kunden tilldelas en kontaktperson som är ansvarig för lösningen och säkerställer leverans.

 • Uppföljning av ärenden och servicegrader
 • Proaktivt arbete för att förebygga och minimera incidenter
 • Utveckling av verksamhetsprocesser utifrån den tekniska lösningen
 • Hantering av backlogg för vidareutveckling
 • Rådgivning gällande molntjänster och dess påverkan
Problem Management

Ett problem definieras som den bakomliggande orsaken till en, eller flera, incidenter.

Orsaken är oftast inte känd vid tidpunkten när problemet identifieras.

Problemhantering förhindrar incidenter från att uppstå igen – alternativt minimerar påverkan av incidenter som inte kan förhindras.

Change Requests

Hantering av Change Requests och plan för vidareutveckling inom ramen för uppdraget, samt eskalering av utvecklingsuppdrag utanför uppdraget.

Nya projekt som identifierats inom uppdraget levereras i projektform.

Cloud Management

Löpande information om nya releaser och påverkan av dessa.

Planering av kommande uppdateringar utifrån ett tekniskt och ett verksamhetsorienterat perspektiv.

Rådgivning gällande programvarulicenser och molntjänster.

Vid lösningar baserade på Microsoft Dynamics 365 förutsätts att kunden registrerat Stratiteq som DPOR (Digital Partner of Record).

Governance Team

Ett dedikerat projektteam – med erforderlig kompetens att driva förbättringar av lösningen – sätts samman.

I nära samarbete med kunden vidareutvecklas den tekniska lösningen, med verksamheten i fokus.

Komplexitet

Med komplexitet avses hur lösningen nyttjas i olika sammanhang,  som exempelvis:

 • Antal anläggningar/kontor
 • Extern driftspartner och antal instanser
 • Geografisk spridning
 • Integration med andra system
 • Kundens kunskapsnivå och supportorganisation
 • Teknikplattformar, programvaruversioner och abonnemangsformer
Tilläggstjänster
 • Projektledning
 • Test
 • Kravinsamling och upprättande av User Stories
 • Super Users (First Line Support)
 • Företagsanpassade utbildningar kan adderas, exempelvis:
  • Agil projektledning och utvecklingsmodell
  • Versionshantering (Team Foundation Server)

podQast om support och förvaltning

Kontaktperson

Jennie Nielsen

Jennie Nielsen

Supportansvarig

076-644 70 07

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

10 + 5 =