Evenemang

Kommande evenemang för befintliga och blivande kunder, samt andra nyfikna personer.

Några genomför vi i egen regi, andra tillsammans med intressanta föredragshållare och partners – i Hattfabriken eller på externa scener.

Tid

Beskrivning

Ort

12 faktorer för lyckad CRM tor 17/1
09:30 - 10:15
12 faktorer för lyckad CRM
Webinar